Archief

Onderzoek naar woonruimteverdeling

De gemeente Westland heeft geparticipeerd in een onderzoek van het minsterie van VROM over de woonruimteverdeling.

Dit blijkt naar aanleiding van de beantwoording van vragen die gesteld zijn door de fractie van GemeenteBelang Westland.

De gemeente heeft door middel van een interview een toelichting gegeven op de regels voor de woonruimteverdeling, toepassing en ervaren knelpunten van de huisvestingsverordening en aandachtspunten voor wijzigingen van de Huisvestingswet..

Door de onderzoeker wordt van de gemeente geen verdere participatie meer verlangd.

Categorieen:
Westland Algemeen