Archief

Handhavingsestaffete Delfland

De afgelopen dagen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland deelgenomen aan de jaarlijkse, landelijke handhavingestafette.

In de regio's Haaglanden en Rijnmond heeft Delfland in samenwerking met diverse gemeenten, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Algemene Inspectiedienst in totaal 22 bedrijven gezamenlijk bezocht en gecontroleerd op de naleving van wet- en regelgeving.

Delfland heeft controles uitgevoerd op bepalingen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) met bijbehorende besluiten, waaronder het Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij.

De integrale controles in de regio Haaglanden vonden plaats bij bedrijven in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Westland. Gezamenlijk zijn onder andere glastuinbouwbedrijven, zeefdrukkerijen, een tankstation en een horeca-inrichting bezocht en gecontroleerd.

Tijdens het merendeel van de controles op grond van de Wvo zijn geen Wvo-overtredingen geconstateerd. De bezoeken hebben geleid tot twee waarschuwingsbrieven en één vooraankondiging dwangsom.

Categorieen:
Westland Algemeen