Archief

Rapport schoolzwemmen kritisch

Het rapport van de Raadscommissie Schoolzwemmen binnen de gemeente Westland is openbaar gemaakt en dinsdagavond behandeld tijdens de Raadsvergadering.

De commissie werd maanden geleden ingesteld omdat medio 2006 was gebleken dat de beoogde bezuiniging van het afschaffen van het schoolzwemmen niet werd gerealiseerd.

De commissie is van mening dat de gemeente de eigen financiele informatievoorziening onvoldoende op orde had. Ook is de raad volgens de commissie onvoldoende op de hoogte gesteld van de betrouwbaarheid van de cijfers.

In de aanbevelingen staat dat het gemeentebestuur de administratieve organisatie moet verbeteren. De Raad krijgt als aanbeveling om de controlerende rol te optimaliseren en te werken aan de openheid en samenwerking met het college.

Het gemeentebestuur schrijft in een reactie dat zij er desondanks toch in is geslaagd om, samen met de raad, een substantieel deel van de voorgenomen bezuinigingen te realiseren. Het college van B&W onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie en ondersteunt de leermomenten die naar voren zijn gekomen. Wel wijzen de bestuurders op de rol van de fusie van de vijf oude gemeneten tot de gemeente Westland.

Categorieen:
Westland Algemeen