Archief

Fietsstallingen bij haltes

De fractie van Progressief Westland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over stallingsvoorzieningen voor fietsen bij haltes van het Openbaar Vervoer.

Volgens de fractie zou een behoorlijke fietsenstalling een stimulans zijn voor het gebruik van de fiets in combinatie met het Openbaar Vervoer.

Nu wil de fractie graag van het college weten of er op korte termijn een inventarisatie gemaakt kan worden van bushaltes in onze gemeente waar geen goede fietsvoorziening is.

Categorieen:
Westland Algemeen