Archief

Begroting staat in teken van investeren

Het college van de gemeente Westland heeft vrijdag de begroting van 2008-2011 gepresenteerd waarin investeren in de toekomst van Westlanders in het Westland centraal staat.

Uitgangspunt is het voorzieningenniveau in het Westland in stand te houden. Bezuinigingen van het rijk worden teniet gedaan, subsidies worden gehandhaafd, centrumplannen aangepakt, versnelde afschrijvingen gedaan en daarnaast wordt er geïnvesteerd in het onderwijs en in de voorzieningen voor de toenemende vergrijzing.

Er komt meer geld voor de WMO, de VVV blijft in Naaldwijk, de WOS behoudt zijn subsidie en Westland Theater De Naald zal attractief kunnen blijven programmeren.

De verhoging van de gemeentelijke belastingen zal zeer beperkt blijven tot onder de 2 procent. De afvalstoffenheffing blijft gelijk en de rioolrechten stijgen door uitvoering van het investeringprogramma voor de gebruiker met 1 procent en voor de eigenaren met 5 procent.