Archief

Provinciegeld innovatie tuinbouw

De provincie stelt 2,7 miljoen euro subsidie beschikbaar aan zeven projecten die een bijdrage leveren aan versterking van de regionale economie van Zuid-Holland.

Het gaat onder meer om onderzoeksprojecten in de glastuinbouw, medische technologie en logistiek in het Rotterdamse havencomplex. De bijdrage maakt deel uit van de landelijke stimuleringsregeling Pieken in de Delta. Daarbij werken Rijk, provincie en gemeenten samen om kansrijke en innovatieve sectoren van nationaal belang met subsidies te versterken.

Progrow Tomation in De Lier ontvangt 417.000 euro voor de ontwikkeling van een robot voor de oogst van gewassen in de kas.

Categorieen:
De Lier Algemeen