Archief

Onderwijszorgproject voor kinderen

Vier partijen in het Westland slaan de handen ineen om een onderwijszorgproject te starten voor kinderen in de leeftijd tot 18 jaar met een verstandelijke beperking die niet in aanmerking komen voor het reguliere Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) onderwijs.

De Herman Broerestichting, het Regionaal Expertise Centrum Zuid Holland, de Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise en 's Heeren Loo, locatie Westerhonk, hebben een intentieverklaring getekend.

Het streven is om dit project in september 2008 van start te laten gaan voor ongeveer 10 kinderen. Het gaat hier om kinderen die vanwege hun moeilijk verstaanbaar gedrag niet binnen het ZMLK onderwijs in een groepsituatie zijn te begeleiden. Er wordt gebruik gemaakt van een deel van de nieuwbouw voor dagbesteding op het woongebied Polanen, locatie Westerhonk.

Categorieen:
Westland Algemeen