Archief

CDA wil snellere herinrichting voor OC

Het CDA Westland heeft het college van B&W verzocht om de gewenste herinrichting van de feestlocatie nabij 't Centrum in De Lier te bevorderen.

Het Oranje Comité van de Lier heeft een verzoek ingediend om via een andere inrichting het oude graf een beter gebruik van de ruimte te kunnen realiseren. De fractie heeft berichten gekregen over het zoekraken van stukken die ze bij de gemeente hebben ingediend.

Nu wil de fractie weten of het college zich bewust is van de negatieve gevolgen die het onnodige vertraagd realiseren van de nieuwe inrichting met zich mee brengt en of het college bereid is een antwoord te geven aan ehet oranje comité zodat zij met de uitvoering kunnen aanvangen dan wel een ander voorstel kunnen doen.

Categorieen:
De Lier Westland Algemeen