Archief

Luchtkwaliteit M-Delfland verbeterd

De kwaliteit van de lucht in Midden-Delfland is in 2006 verbeterd. Het aantal overschrijdingen van de grenswaarden daalt. Dat blijkt uit de rapportage over de luchtkwaliteit die alle gemeenten volgens het Besluit luchtkwaliteit jaarlijks moeten opstellen.

Deze week heeft het college de rapportage over het jaar 2006 voor de gemeente Midden-Delfland vastgesteld. In 2006 is in de gemeente Midden-Delfland op 31 plaatsen de luchtkwaliteit onderzocht.

Dit zijn locaties waar de kans aanwezig is dat de concentraties stikstofdioxide, fijn stof en andere vervuilende stoffen de landelijke normen overschrijden, zoals bij drukke verkeerswegen.