Archief

Vragen Gemeentebelang Westland

Het GemeenteBelang Westland heeft aan het college van burgemeester en wethouders van Westland een viertal vragen gesteld.

In het AD/Westland Dichtbij van 4 september stond de reactie van LTO Noord Glaskracht op de Glastuinbouwmonitor 2007 van de provincie Zuid-Holland. Het saldo "0" beleid van de provincie is sinds 2001 van kracht.

In totaal is sinds 2001 in de provincie 5428 ha glasareaal verloren gegaan. De daling in het Westland is relatief groter dan in Zuid-Holland.

Categorieen:
Westland Algemeen