Archief

Latere tomatenteelt winstgevender

Bij de teelten van tomaat en paprika blijkt een energiebesparing van 5 à 6 m3 per m2 per jaar mogelijk te zijn, zonder verlies aan productie, door te schuiven met teeltstart en teelteinde.

Zo kan worden voorkomen dat in de donkerste maanden wordt geteeld. Bij komkommer levert verandering van de teeltstart geen winst op.

In de vruchtgroenteteelt wordt over het algemeen in november of december geplant. Dit zijn, samen met de maand januari, gemiddeld de donkerste en koudste maanden van het jaar waarin veel energie nodig is voor verwarming en belichting.

Uit onderzoek van de instantie Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan om na te gaan of het nog wel het meest gunstig is om na een teeltwisseling van 2 tot 4 weken in december met een nieuwe teelt te starten.

De teelt bij tomaat starten in januari en eindigen in december leidt bij tomaat tot een hogere productie, bij een ongeveer gelijkblijvend energiegebruik. Bij paprika daarentegen leidt een verschuiving van de teeltperiode niet tot meer productie, maar wel tot een hoger energiegebruik.

Categorieen:
Algemeen