Archief

Lokaties PD gesloten

Het ministerie van LNV draagt per 1 september de inspectietaken van de Plantenziektenkundige Dienst, de PD, over aan de vier keuringsdiensten in de plantaardige sector.

De keuringsdiensten gaan dan voor de import- en exportinspecties van plantaardige producten en voor de keuringen op kwaliteit van groenten en fruit zorgen. De minister van LNV blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de inspecties.

Als gevolg hiervan sluiten de locatiekantoren van de PD. De kantoren in Aalsmeer, Barendrecht en Poeldijk worden overgenomen door het KCB.

De keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw, BKD en KCB voeren de reguliere import- en exportinspecties uitvoeren. Ook zullen zij certificaten waarmerken en blijven zij plantenpaspoorten afgeven.

Categorieen:
Poeldijk Algemeen