Archief

Ontwerpbegroting 2007-2010

In de Voorjaarsnota 2007-2010 meldde het college van B en W dat extra bezuinigingsmaatregelen ook de komende jaren nodig blijven. Afgelopen vrijdag presenteerde het college van de gemeente Westland de ontwerpbegroting 2007-2010.

In de begroting staan kostenbeheersing en temporisering van ambities en investeringen centraal. Nieuwe bezuinigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn niet noodzakelijk. Belangrijkste verschillen met de Voorjaarsnota zijn de sluitende begroting en de nieuw op te stellen Zwembadnota, die aan moet tonen of de bezuinigingen op de zwembaden uitgevoerd kunnen worden. Nieuw is ook dat het college de begroting zelf toe komt lichten in een aantal zogenoemde kernbezoeken.

Zowel de in de Voorjaarsnota beschreven strategische stappen als de daaruit voortvloeiende concrete maatregelen zoals de verhoging onroerendezaakbelasting, het terugbrengen van zwemvoorzieningen en de concentratie van gemeentewerven, komen terug in de begroting 2007-2010.

Sinds de gemeentelijke herindeling is er veel inspanning gepleegd om de begroting sluitend te presenteren. Het goede nieuws is dat dit voor 2007 gelukt is. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van een volledig solide begroting.

In gesprek gaan met de Westlanders is een belangrijk aandachtspunt van het zittende college. Onder meer door middel van kernbezoeken willen de bestuurders praten met inwoners. Dat doen ze aan de hand van een thema. Dit jaar is dat de Westlandse begroting en meer in het algemeen de gemeentelijke financiƫn.

Categorieen:
Westland Algemeen