Archief

Regeling glastuinbouw naar 4 miljoen

Tot en met 31 december 2006 geldt voor de glastuinbouw binnen de Unieke Kansen Regeling een plafond van 1,25 miljoen euro per project.

Daarvoor wordt binnenkort een wijzigingsregeling gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2007 geldt er door aanpassingen van het Ministerie LNV geen plafond meer voor de glastuinbouwsector.

De glastuinbouwsector is dan net als andere aanvragers onder de Unieke kansen regeling gebonden aan het maximum van 4 miljoen euro per project. Dit plafond zal niet verhoogd worden.

Categorieen:
Algemeen