Archief

Westland: 5 loketten wonen, zorg en welzijn

In elk van de vijf hoofdkernen van de gemeente Westland komt op termijn een loket waar burgers terecht kunnen voor allerlei vragen en begeleiding op het gebied van bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, woonzaken zoals woningaanpassing, mantelzorg, vervoersvoorzieningen en Tafeltje dekje.

Met de keuze voor vijf loketten, verspreid over de gemeente, komt deze voorziening zo dicht mogelijk bij de burgers.

De stichting Welzijn Westland, de woningcorporaties en de gemeente Westland werken hierbij nauw samen.

De vijf loketten zijn een gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die op 1 januari 2007 in werking treedt.

Categorieen:
Westland Algemeen