Archief

Informatieavond over centrumplannen Monster

Op donderdag 31 augustus 2006 organiseert de gemeente Westland in De Noviteit in Monster een informatiebijeenkomst over de herstructurering van het centrum van Monster.

Deze bijeenkomst is bestemd voor alle betrokkenen, direct omwonenden en winkeliers.

Op deze avond worden de plannen toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst is niet bedoeld om informatie te verstrekken over de woningen.

Die kunnen geïnteresseerden te zijner tijd bij de makelaars opvragen.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen