Archief

Delfland controleert watergangen

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert in november een zogenaamde schouw uit.

Tijdens deze schouw wordt de onderhoudstoestand van de watergangen gecontroleerd. Bekeken wordt of inwoners, bedrijven en overheden aan hun onderhoudsplicht hebben voldaan.

Naast deze controle worden in de periode oktober tot en met februari de hoofdwatergangen en het boezemstelsel gebaggerd.

Categorieen:
Algemeen