Archief

Expertise bundelen

Vier organisaties gaan hun kennis bundelen in het Kenniscentrum Glastuinbouw.

Doel is het vormen van één loket waar telers, afzetorganisaties en groothandel terecht kunnen.

Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, PPO, Hogeschool InHolland Delft, het agrarisch laboratorium Blgg en de teelttechnische adviesorganisatie LUCEL hebben aangegeven hun expertise te willen bundelen.

De organisaties willen inspelen op de complexe vraagstukken waarmee de glastuinbouwsector te maken heeft en willen integrale oplossingen gaan bieden die beter aansluiten op de praktijk.

Categorieen:
Algemeen