Archief

Onderzoek maatregelen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw onderzoek gedaan naar de belangrijkste geïntegreerde gewasbeschermingsmaatregelen.

De onderzoekers beoordeelden maatregelen voor 35 gewassen vooral op toepasbaarheid en het milieurisico. Naast het feit dat het maatregelen zijn die nog niet breed verspreid zijn, worden ook belemmeringen die maatregelen met zich meebrengen, beschreven.

De beste maatregelen moeten gaan bijdragen aan het behalen van het convenant gewasbescherming. Hierin is afgesproken dat in 2010 de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen met 95% is verlaagd ten opzichte van 1998.

Categorieen:
Algemeen