Archief

Uitbreiding capaciteit waterbergingen

De vijf waterbergingen in het Westland zijn door het Hoogheemraadschap van Delfland uitgebreid zodat er meer capaciteit is voor de opvang van water.

De Plas van Alle Winden, de boezem en de skivijver De Wollebrand, berging Oude Campspolder en het Kraaiennest kunnen de komende maanden overtollig water bergen.

In sommige waterpartijen is het waterpeil verlaagd om water te bergen, de skivijver Wollebrand kan van het omliggend water worden afgesloten zodat er water bij kan worden gepompt.

Categorieen:
Westland Algemeen