Archief

Verkiezingen ongeldig

Het stembureau voor de Waterschapsverkiezingen heeft de verkiezingen van het hoogheemraadschap Delfland gedeeltelijk ongeldig verklaard.

In de categorien ingezetenen en gebouwd kan geen stemresultaat worden vastgesteld omdat niet iedereen een stembiljet heeft ontvangen. De stemmingen ongebouwd en bedrijfsgebouwd zijn wel goed verlopen.

Komende maandag besluit de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland of er een gedeeltelijke of gehele herstemming moet gaan plaatsvinden voor de categorieen die nu ongeldig zijn verklaard.

Categorieen:
Algemeen