Archief

Nieuwe actieprogramma cultuur ZH

Om meer mensen met cultuur in aanraking te kunnen brengen hebben rijk, provincies en gemeenten besloten om een vervolg-actieplan op te stellen voor een periode van vier jaar.

Eind 2004 loopt het eerste Actieprogramma Cultuurbereik 2001-2004 af. De provincie Zuid-Holland heeft het nieuwe landelijke actieplan uitgewerkt in een provinciaal Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008.

Doelstelling van het Actieprogramma is versterking van het cultureel bewustzijn van burgers door een groter publieksbereik en meer actieve participatie in kunst en cultuur.

Categorieen:
Algemeen