Archief

Weer veel regen verwacht

De diverse weerbureaus verwachten in de loop van de dag weer veel neerslag. Dit zou in de kustprovincies opnieuw tot wateroverlast kunnen leiden.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken brengt het Hoogheemraadschap van Delfland de waterpeilen in de boezem- en polderwateren structureel op een zo laag mogelijk peil en worden alle beschikbare mobiele pompen uit voorzorg op diverse lokaties klaargezet en waar nodig in werking gesteld.

De situatie in het gebied is onder controle. Delfland blijft de situatie volgens een persverklaring nauwlettend in de gaten houden.

Categorieen:
Algemeen