Archief

Opnieuw wateroverlast in regio

Voor de vierde keer in twaalf dagen is vanochtend wateroverlast ontstaan in Maasdijk en De Lier. De brandweer heeft in Maasdijk drie pompen ingezet om het Hoogheemraadschap van Delfland te ondersteunen. De Maasdijkse brandweer had vannacht al eerder water weggepompt.

De meeste overlast is wederom in de omgeving van de Willem lll-straat in Maasdijk. Met name in deze straat en de omliggende straten hebben de woning en bedrijven last van het water. Diverse kelders en tuinen staan onder water.

Het Hoogheemraadschap heeft enkele grote pompen ingezet nabij de Pettendijk in Maasdijk.

Morgenavond is er voor de Maasdijkse bewoners een informatie-avond van het Hoogheemraadschap en de gemeente Westland.

In Oranjewijk in De Lier waren de kruisingen en enkele straten gedeeltelijk onder water gelopen.

Volgens de brandweer komt de overlast doordat het grondwater zoveel stijgt waardoor de bodem de hevige neerslag niet meer kan verwerken.

De woordvoerder van Hulpverleningsregio Haaglanden meldde eerder om 7.00 uur dat de extra pompen van de brandweer op dat moment niet meer nodig waren, maar deze zijn op verzoek van het Hoogheemraadschap om 8.00 uur toch weer aangezet. Dit vanwege de vele regen die vandaag wordt verwacht.

In de overige delen van de regio zijn voor zover bekend geen noemenswaardige problemen. Wel heeft het verkeer last van aqua-planning.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gisteren preventieve maatregelen getroffen. Zo is onder meer het waterpeil in het gebied van Delfland verlaagd. Ook zijn uit voorzorg alle noodpompen uitgereden. De gehele dag worden nog forse buien verwacht.

Volgens het KNMI is er in de eerste 25 dagen van deze maand bij het meetstation Maasland al 286 millimeter regen gevallen en verwacht wordt dat het record van 295 millimeter verbroken gaat worden.

De eerste schatting van WLTO is dat ruim 20 tuinders gedupeerd zijn door de waterverlast van de afgelopen week.