Archief

'Grondwaterbeheer bij wet regelen'

Voor burgers is het vaak gissen waar ze met klachten over grondwateroverlast of -tekort terechtkunnen. De verantwoordelijkheden voor het waterbeheer in Nederland moeten daarom wettelijk worden vastgelegd.

Dat concludeert de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving in haar maandag uitgebrachte advies 'Zicht op grondwater'.

Het advies is gericht aan staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat. De commissie wil vastleggen dat gemeenten, naast waterschappen en provincies, medeverantwoordelijk zijn voor grondwaterbeheer in bebouwde gebieden.

Categorieen:
Algemeen