Archief

Wateroverlast onder controle

De Maasdijk is vrijdagavond laat weer vrijgegeven voor het verkeer. De situatie is overal onder controle. Dit weekend zullen er slechts nog een paar buien vallen. Eerder hadden de hulpdiensten vrijdagavond besloten om de Maasdijk tussen de Oranjesluisweg en de aansluiting met de A20 vrij te maken om de slangen van de pompen, die het water moesten wegpompen, over de weg te kunnen leggen.

De brandweer is ook vrijdagavond nog bezig geweest met drie pompen om het waterpeil in Maasdijk te verlagen. De inzet van de brandweer is op verzoek van het Hoogheemraadschap van Delfland gebeurd. Omdat het opnieuw fors had geregend, waren er aan het einde van vrijdagmiddag nieuwe problemen opgetreden.

Bij de Pettendijk in Maasdijk kon de polderwatergang De Barn het vele water niet aan. De brandweer pompte het water naar het Oranjekanaal om zo de watergang en de riolering te ontlasten. De brandweer kreeg assistentie van de korpsen van De Lier en Rijswijk.

Aan weerskanten van de Maasdijk stond het water hoog, op verschillende plaatsen is het water ook de huizen en warenhuizen ingelopen. De Willem-lll-straat werd extra in de gaten gehouden.

In de Oranjebuurt in De Lier waren de straten vrijdagochtend onder gelopen. Het Hoogheemraadschap van Delfland had alle pompen waar nodig ingezet. Ook diverse noodpompen werden uitgereden. In de meeste andere plaatsen in de regio ontstonden geen grote problemen. Het boezempeil in de polders was overal goed op niveau.