Archief

Terechte verhoging van Westland Infrastructuur

Westland Infrastructuur heeft dit jaar het tarief voor gastransport terecht met 20 procent verhoogd.

De Dienst uitvoering en Toezicht energie, DTe, heeft de bezwaren van LTO en het Productschap Tuinbouw hiertegen afgewezen.

Westland Infrastructuur beheert het gasnet van alle tuinders in het Westland. Volgens LTO en PT is de verhoging in strijd met de richtlijnen voor gastransport die de DTe in 2002 heeft opgesteld.

Westland Infrastructuur heeft de afschrijvingstermijn van het gasnet verlengd van 25 jaar naar 40 tot 50 jaar.

Met de kostenverhoging is voor de glastuinders in Westland en Midden-Delfland een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar gemoeid. Omgerekend gaat het om ongeveer 500 euro per hectare glas per jaar. LTO en PT gaan opnieuw bezwaar aantekenen bij de DTe.