Archief

Nog steeds onduidelijkheid importstop

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de opheffing van de Russische importstop voor Nederlandse bloemen en planten.

De voorwaarden die de Russen stellen zijn nog niet helder. Dat meldt het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Bloemen en Planten.

De Nederlandse Landbouwraad heeft maandag in Moskou een antwoord van de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst op de zeer uitgebreide laatste vragenlijst van de Russische autoriteit overhandigd.

Verder heeft het HBAG vernomen dat ook door de Russische autoriteiten is gewerkt aan de voorwaarden waaraan Nederland zal moeten voldoen om de importstop op te heffen. Afgaande op de uitspraken van het Russische ministerie van Landbouw in de pers is voor 9 augustus echter weinig beweging te verwachten.

Categorieen:
Algemeen