Archief

Westland: geen extra OZB-stijging

Het gemeentebestuur van Westland heeft besloten om de OZB-tarieven in de jaren 2005 tot en met 2008 niet extra te verhogen. Alleen de jaarlijkse trends, zoals de inflatie, worden doorberekend.

Dit staat in de Perspectiefnota 2005-2008.

Alle overige gemeentelijke tarieven moeten vanaf 2005 kostendekkend zijn. De legeskosten van bouwvergunningen worden met 8% verhoogd. De begrafenisleges wil de gemeente zelfs met 35% laten stijgen.

Ook de huwelijksleges zullen licht stijgen.

Categorieen:
Westland Algemeen