Archief

Kernenbeleid gaat door

De gemeente Westland gaat definitief verder met de uitvoering van een kernenbeleid. Uit de Perspectiefnota 2005-2008, die vrijdag is gepresenteerd, blijkt dat jaarlijks ruim 300.000 euro aan het kernenbeleid zal worden uitgegeven.

Per kern wordt volgens de gemeente een kernagenda opgesteld, waarbij de inbreng van maatschappelijke organisaties en bewoners belangrijk is.

Per cluster van kernen stelt de gemeente een kernconsulent aan, die als eerste aanspreekpunt dient tussen de gemeente en haar bewoners. Ook zal een spreekuur door de vijf nieuwe kernconsulenten worden gehouden.

Categorieen:
Westland Algemeen