Archief

Antwoord vragen bijzondere bijstand

Burgemeester en wethouders van Maassluis streven er naar om beleidsregels voor individuele voorzieningen wat betreft de bijzondere bijstand zo snel mogelijk vast te stellen.

Dit antwoorden zij op vragen van de PvdA in Maassluis.

Een individuele regeling voor bijzondere bijstand voor deelname aan maatschappelijke activiteiten kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of terugdringen van sociaal isolement, aldus burgemeester en wethouders.

Categorieen:
Maassluis Algemeen