Archief

Onderzoek brandweerzorg

De Hulpverleningsregio Haaglanden houdt vanaf eind mei een monitoronderzoek onder burgers, bedrijven en burgemeesters naar de kwaliteit van de brandweerzorg.

Belangrijke thema's van het onderzoek zijn risicobewustzijn van het publiek of de bedrijven, tevredenheid over contacten met de brandweer, imago van de brandweerorganisatie en de relatie van de brandweer met het lokale bestuur.

De resultaten van het onderzoek, dat in deze vorm als test wordt uitgevoerd, worden gebruikt om de kwaliteit van het brandweeroptreden te verbeteren.

Categorieen:
Algemeen