Archief

Haaglanden pakt wachtlijsten jeugdzorg aan

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden heeft besloten om ruim 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen om de wachtlijsten bij de jeugdzorg in Haaglanden stevig aan te pakken.

De capaciteit wordt uitgebreid en de ontwikkeling van nieuwe zorgtypen gestimuleerd. Daarnaast wordt ingezet op een betere organisatie en samenwerking binnen de jeugdzorg.

Het stadsgewest wil eind 2005 van de te lange wachttijden af zijn. Uiterlijk binnen acht weken moeten de jeugdigen of de ouders weten waar ze recht op hebben. Daarna moet binnen negen weken een start gemaakt zijn met de aangewezen zorg. In geval van een crisis moet direct met hulp worden gestart.

Categorieen:
Algemeen