Archief

Hulp van PD bij analyses

Inspecteurs van de Plantenziektenkundige Dienst informeren telersorganisaties in de toekomst wanneer zij een mogelijk gevaarlijk nieuw organisme tegenkomen in een gewas.

De PD heeft een methode ontwikkeld om snel te kunnen beoordelen of een aangetroffen organisme grote schade kan opleveren.

Als het organisme gevaarlijk is voor teeltgewassen in ons land, volgt een uitgebreide risico-analyse met een pakket aan maatregelen. De telersorganisaties beoordelen de analyse van de PD ook nog zelf.

Categorieen:
Algemeen