Archief

Verschuiving areaal glastuinbouw

De groei van de glastuinbouw is de afgelopen tien jaar steeds meer aan het verschuiven naar het zuiden van ons land.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De provincie Zuid-Holland verloor ruim 560 areaal glas en Noord-Brabant kreeg er 300 hectare glas bij. Ondanks de afname blijft onze provincie nog steeds de grootste glastuinbouwprovincie.

De schaalvergroting komt het meest voor bij paprikabedrijven, maar in de tomaten- en komkommerteelt steeg het aantal grote bedrijven ook.

Categorieen:
Algemeen