WOS
Archief

Groot onderzoek polders

Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt momenteel onderzoek naar de waterhuishouding van alle polders in de regio.

Belangrijkste onderdeel van de polderstudies is het onderzoek naar het bergingstekort en de kans op wateroverlast in de polders.

Het hoogheemraadschap heeft de polders in vijf clusters verdeeld. Drie clusters waaronder die van Westland, zijn al onderzocht. Het waterschap is medio 2006 klaar met het onderzoek.

Categorieen:
WestlandAlgemeen