Archief

Vragen rampenbestrijding Maassluis

Burgemeester en wethouders van Maassluis stellen dat bij de ramp bij Vopak begin dit jaar, de communicatie tussen de regio en gemeenten niet optimaal is geweest.

Ze zeiden dit in antwoord op vragen van de fractie van D66 over rampenbestrijding.

Wanneer een ramp de gemeentegrenzen overschrijdt is afgesproken dat de burgemeester van Rotterdam optreedt en het regionaal Operationeel Team de operationele en tactische coördinatie op zich neemt, zo schrijft de gemeente.

De gemeente Maassluis heeft de regionaal verantwoordelijken al eerder laten weten dat ze vinden dat de samenwerking tussen de gemeenten, wat betreft rampenbestrijding, verbeterd moet worden.

Op de vraag of burgemeester en wethouders het eens zijn met de stelling dat de Maassluise bevolking beter moet worden voorgelicht wat te doen bij een ramp is geantwoord dat de bevolking van Maassluis al jaarlijks wordt voorgelicht, onder meer via de veiligheidswijzer.

Categorieen:
Maassluis Algemeen