Archief

Minder energiekosten met stookolie

De laagste energiekosten worden gehaald met een combinatie van zware stookolie en energiebesparende maatregelen.

Dat blijkt uit het rapport Liberalisering aardgasmarkt, dat is uitgebracht door het Landbouw Economisch Instituut, LEI.

Volgens de onderzoekers van het LEI is uit milieu-oogpunt en voor het imago van de glastuinbouw het gebruik van zware stookolie echter minder gewenst. Bovendien moet de ondernemer bij gebruik van dit type brandstof binnen het kader van het Besluit Glastuinbouw een vergunning hebben.

Categorieen:
Algemeen