Archief

Bewoners betrekken bij schoon en heel

Portefeuillehouder Van der Wel van de deelgemeente Hoek van Holland wil dat de bewoners meer betrokken worden bij de actie schoon en heel.

Negenentwintig meetpunten worden regelmatig door de werf Hoek van Holland van gemeentewerken en de Roteb beoordeeld op verschillende onderdelen, zoals zwerfvuil, graffiti en bestrating.

Om de niveaus objectiever te kunnen bepalen wil Van der Wel dat ook de bewoners bij de beoordeling betrokken worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de deelgemeente.