Archief

Delfland verwijdert noodpompen

Het Hoogheemraadschap Delfland verwijdert de noodpompen, die sinds 1999 het gemaal Westland hebben versterkt.

Vanwege de uitbreiding van boezemgemaal Westland in Hoek van Holland zijn de huidige noodpompen overbodig.

Delfland heeft de afgelopen jaren de capaciteit van de boezemgemalen sterk vergroot. Het gemaal is ten opzichte van 1998 vier keer zo groot geworden.