Archief

Registratie Besluit Glastuinbouw verandert

De registratie voor het Besluit Glastuinbouw is vereenvoudigd.

Tuiders hoeven alleen nog een logboek op het bedrijf bij te houden. Daarnaast moet het jaarrapport vóór 1 mei worden ingestuurd, inclusief een gerealiseerd teeltplan. Dat meldt het Projectbureau Glastuinbouw en Milieu.

Tot nu toe waren tuinders verplicht om ook een 4-wekelijkse registratie in te zenden en apart een teeltplan en jaarrapport in te sturen.

De vereenvoudiging wordt in 2004 in het Besluit Glastuinbouw opgenomen. Vooruitlopend op de toekomstige verandering wordt vanaf nu alleen op het logboek en de jaarrapportage gecontroleerd.

Categorieen:
Algemeen