Archief

Verplicht bodemonderzoek

Zeventien bedrijven in de Rijnmondregio, waaronder bedrijven in de gemeente Maassluis, worden verplicht om binnen zes maanden op hun terrein verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Het Besluit Verplicht Bodemonderzoek Bedrijfsterreinen geeft de DCMR, namens de Provincie Zuid-Holland, de mogelijkheid om een bedrijf te verplichten zijn bedrijfsterrein te laten onderzoeken op bodemverontreiniging.

Het gaat hierbij om bedrijven waar een verhoogd risico op bodemverontreiniging wordt verwacht.

Het voorgeschreven bodemonderzoek, waarvan de resultaten binnen zes maanden ingediend moeten zijn, stelt vast of er daadwerkelijk sprake is van verontreiniging. Als blijkt dat dit het geval is, biedt de Wet Bodembescherming de mogelijkheid om de veroorzaker of de eigenaar te verplichten tot het uitvoeren van een uitgebreider bodemonderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt uiteindelijk beslist of bodemsanering noodzakelijk is.

Categorieen:
Maassluis Algemeen