Archief
Archieffoto Natuurlijk Delfland

Archieffoto Natuurlijk Delfland

250 vrijwilligers gezocht voor paddentrek

Natuurvereniging Natuurlijk Delfland is op zoek naar volwassenen die van half februari tot half april kunnen helpen bij de paddentrek. Voor het hele werkgebied, dat onder meer Hoek van Holland, Maasland, Maasluis en Monster omvat, zijn in totaal 250 vrijwilligers nodig.

De padden, kikkers en salamanders komen vanaf februari uit hun winterslaap en gaan dan op zoek naar water waar ze kunnen paren. Ze moeten dan vaak wel drukke verkeerswegen doorkruisen. Om te voorkomen dat ze worden overgereden, helpen vrijwilligers hen bij de oversteek.

Aan elke paddenoverzetter wordt gevraagd om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond gaan de vrijwilligers ongeveer drie à vier uur op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast moeten zowel levende als dode dieren worden genoteerd.

Het aantal padden dat wordt overgezet neemt al jaren af. Dit heeft onder meer te maken met de invloed van het verkeer en door de grotere aanwezigheid van natuurlijke vijanden als de karper en Amerikaanse rivierkreeft.

Categorieen:
Monster Algemeen