Archief
Bewonerscollectief

Bewoners Den Hoorn bezorgd over mogelijke komst 225 vluchtelingen

Een groep bezorgde bewoners uit Den Hoorn heeft deze week een 'brandbrief' gestuurd aan de gemeenteraad. Zij maken zich zorgen over de mogelijke komst van 225 vluchtelingen op een perceel aan de Harnaschdreef.

De bewoners hebben zich eerder deze maand verenigd in het 'Bewonerscollectief tegen grootschalig AZC in Den Hoorn'. In de brief schrijven zij niet tegen de opvang van asielzoekers te zijn, maar wel tegen grootschalige opvang in Midden-Delfland; specifiek de locatie Harnaschdreef.

Want hoewel burgemeester en wethouders pas in de week van 4 september hun voorkeurslocatie aangeven, gaat de locatie Harnaschdreef al enige tijd rond. Aanleiding is een gemeenteraadsvergadering begin juli. Op de agenda stond de aankoop van een stuk grond in de Harnaschpolder om daar lokale bedrijven naartoe te kunnen verhuizen. Het voorstel werd echter op het laatste moment ingetrokken vanwege een 'link' met een ander dossier. Op vragen of dit het dossier 'vluchtelingen' betreft, wilde het college van B en W niet ingaan. Pas na de zomer zou er meer duidelijkheid komen. De mededeling zorgt sindsdien voor speculatie, iets dat de burgemeester juist wilde voorkomen.

De genoemde locatie aan de Harnaschdreef.

Leefbaarheid

De bewoners vinden het perceel aan de Harnaschdreef ongeschikt, mede door de ligging nabij een nieuwbouwwijk. "Deze wijk is kwetsbaar en er zijn nu al uitdagingen met leefbaarheid in de wijk. Een 'azc' direct tegenover de wijk gesitueerd levert extra druk op de leefbaarheid van de wijk", staat in de brief. Ook gaat het om een locatie met veel vrachtverkeer en nabij hoogspanningskabels. "De locatie is daarmee ongeschikt voor het huisvesten van asielzoekers, welke juist baat zouden hebben bij een omgeving met minder geluidsoverlast."

Daarnaast zeggen de bewoners dat de gemeente niet beschikt over voldoende 'middelen' om de vluchtelingen te begeleiden en de veiligheid van de directe omgeving te kunnen garanderen.

Op internet hebben inmiddels bijna 2.100 mensen een petitie ondertekend tegen de komst van asielzoekers.

225 vluchtelingen

Al in november afgelopen jaar werd duidelijk dat het college voor een periode van vijf jaar 225 vluchtelingen wil opvangen. Daarnaast wil het op hetzelfde terrein flexwoningen bouwen voor starters en spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die recentelijk zijn gescheiden en snel een woning nodig hebben). In totaal zou dat uitkomen op twee keer 25 tot 50 woningen De gemeenteraad ging nog diezelfde maand akkoord met het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden.

Na diverse gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisaties zijn de afgelopen maanden 'kansrijke locaties' in beeld gebracht. Begin september wordt duidelijk welke de voorkeur heeft. Vervolgens gaat de gemeente hierover op maandag 18 september met bewoners in gesprek. De gemeenteraad neemt daarna een besluit.