Archief
WOS

WOS

Onderzoek naar mogelijke opvang vluchtelingen in Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland gaat onderzoeken of er huisvesting kan komen voor 225 vluchtelingen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad (14-3) stemde daar vanavond mee in. Alleen de VVD was tegen.

VVD-fractievoorzitter Jacob van der Eijk vond een opvanglocatie van deze omvang niet passen bij de gemeente Midden-Delfland. "Dit voorstel is niet proportioneel", liet hij weten. Bovendien had hij het gevoel dat er vanavond direct over de huisvesting zelf werd besloten. "Een onderzoek starten, is een asielzoekerscentrum krijgen." De VVD ziet meer in het gespreid over de kernen huisvesten van statushouders.

Onderzoek

Op grond van het akkoord wordt nu een onderzoek gestart of het mogelijk is om 225 vluchtelingen op te vangen en welke locaties daarvoor geschikt zijn. Belangrijk onderdeel daarvan is dat er net zoveel flexwoningen worden gebouwd voor starters en spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die recent zijn gescheiden en snel een woning nodig hebben). In totaal zou dat uitkomen op twee keer 25 tot 50 woningen.

Het college stelde eerder als een van de voorwaarden, dat het alleen vluchtelingen wil opvangen die 'wat verder' in de procedure zitten. Deze mensen zouden in dat geval ook aan het werk kunnen.

De fracties stelden aanvullend onder andere dat het niet mag gaan om alleenstaande minderjarige asielzoekers. En minimaal de helft van de vluchtelingen moet bestaan uit gezinnen. Ook moet de boa-inzet (gemeentelijk handhavers) worden vergroot. Er is op dit moment slechts één boa in Midden-Delfland en dat zou te weinig zijn. Vanuit het CDA werd opgeroepen om zeker niet te gaan voor een "locatie in het groen".

Mijn Partij stelde als aanvullende voorwaarde, dat er extra woningbouwlocaties moeten komen, "in oppervlakte minimaal gelijk aan deze asielopvang en flexwoningen", aldus fractieleider Ed Roeling. Daarnaast wilde hij dat alle sociale huurwoningen de komende vijf jaar (zo lang zou de asielopvang moeten duren) verhuurd kunnen worden aan eigen inwoners. Burgemeester Van Hemmen wist vanavond nog niet of dat mogelijk is.

'Blijf in gesprek'

Het onderzoek gaat naar verwachting zo'n drie maanden duren. Bewoners moeten wat de fracties betreft in dat hele proces op de hoogte worden gehouden. Roeling: "Als er iets bekend is, communiceer dat." En Roy Ringeling (ChristenUnie): " Ga en blijf in gesprek met onze inwoners. Goede communicatie is heel belangrijk. En neem ook de zorgen serieus."

Als het onderzoek is afgerond, bepaalt de gemeenteraad of er ook daadwerkelijk wordt overgegaan tot eventuele huisvesting.