Archief
BPD Gebiedsontwikkeling

Watergat ongeschikt als zoetwaterbuffer

Het Watergat in Monster kan niet dienen als zoetwaterbuffer voor de tuinbouw. Dit heeft het Westlandse college van B en W aan Natuurlijk Delfland laten weten.

De natuurorganisatie had de buffer voorgesteld als alternatief voor de voorgenomen woningbouw in het gebied achter de duinen. Watergat ligt tussen het Molenpad, de Slapersdijk, het Schelpenpad, de Haagweg en de Rijnweg en daar moeten als het aan de gemeente ligt maximaal 133 woningen komen.

Het gebied is volgens de gemeente niet geschikt als zoetwaterbuffer. omdat het brakke kwelwater daar niet voldoet aan de juiste kwaliteit. Bovendien zijn de mogelijkheden voor aanvoer van regenwater beperkt. Ook wijst het college erop dat het stuk tussen Watergat en het Schelpenpad al is aangewezen als beschermd provinciaal natuurgebied. Omwonenden van het Watergat en natuurorganisaties verzetten zich tegen de bouwplannen in wat zij een duinvallei noemen. Ze vinden dat het belendende Natura 2000-gebied Solleveld te veel stikstofneerslag zal krijgen. Maar de gemeente heeft erop gewezen dat er een vergunning op grond van de Wet natuurbeheer is verleend.

Begin dit jaar stelde de gemeenteraad in meerderheid het bestemmingsplan vast en daar hebben de omwonenden een rechtszaak tegen aangespannen. Ze hebben ook gedreigd een voorlopige voorziening bij de rechter te vragen als de gemeente toestaat dat met voorbereidende werkzaamheden wordt begonnen, nu de omgevingsdienst Zuid-Holland een vergunning heeft afgegeven om Watergat bouwrijp te maken.

Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig aan het college gevraagd welke effecten de recent uitspraak van de Raad van State over de zogenoemde bouwvrijstelling (wat het mogelijk maakte om de stikstofeffecten van de bouwactiviteiten zelf niet mee te rekenen) heeft op Westlandse bouwprojecten. Door die uitspraak is een streep gezet door die vrijstelling. "Zeker voor bouwlocaties vlak bij onze Natura 2000-gebieden is de uitspraak ingrijpend", schrijft fractievoorzitter Peter Duijsens en hij wijst daarbij op de bouwplannen aan de Haagweg, het Watergat en de voormalige NAM-locatie in Monster.