Archief

Westland komt terug op weigeren vergunning voor Xenos

De vestiging van Xenos in Naaldwijk mag ondanks de gemeentelijke Detailhandelsvisie toch verhuizen naar de hoek van de Patijnenburg met de Secretaris Verhoeffweg.

De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het bezwaar van de winkelketen tegen de aanvankelijke weigering door de gemeente gegrond te verklaren. Het college van B en W heeft besloten dat advies op te volgen.

Xenos is pas anderhalf jaar geleden binnen winkelcentrum De Tuinen verhuisd naar het centrale plein. Toen woonwinkel Ambiance dit jaar besloot de showroom aan de Patijnenburg te sluiten, zag Xenos een kans om De Tuinen te verlaten. De gemeente wilde daar echter niet aan meewerken, omdat vestiging aan de Patijnenburg indruist tegen de Detailhandelsvisie Westland 2021-2026. Daarin wordt het (nieuwe) winkelaanbod geconcentreerd in de centra van de kernen in Westland. Patijnenburg valt daar net buiten en dus werd de vergunning geweigerd.

Niet consequent toegepast

De bezwaarcommissie staat echter op het standpunt dat volgens Europees recht beperking van detailhandel alleen mogelijk is als dat noodzakelijk en evenredig is en dat is volgens haar hier niet het geval. Bovendien is de brancheregeling in de afgelopen jaren niet consequent toegepast, gezien de vergunningen die wel zijn afgegeven voor Action, de Poolse supermarkt Warszawa en de Wibra die aan de Patijnenburg zijn gevestigd. Volgens de bezwaarcommissie zou Xenos daarom geen vergunning mogen worden geweigerd.

Door de ontwikkelingen aan de Patijnenburg - daar opent op 4 oktober ook al de nieuwe Jumbo Foodmarkt - is de kans groot dat de toegangsstraat tot De Tuinen toch wordt opgenomen in het Naaldwijkse hoofdcircuit, waar volgens de Detailhandelsvisie het winkelaanbod moet worden gecentreerd.
Overigens werd die mogelijkheid al opengelaten. In 2025 zou bekeken worden of een aanpassing noodzakelijk zou zijn. "Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan actualisatie op dit punt ook eerder plaatsvinden", zo staat in de visie te lezen.