Archief
Archief Google Earth

Archief Google Earth

Start strandseizoen kan niet eerder

Het is niet mogelijk het officiƫle strandseizoen al op 1 februari in plaats van 1 maart te beginnen. Dit heeft het college van B en W van Westland laten weten in antwoord op vragen van de VVD-fractie.

Het is de regelgeving van het Hoogheemraadschap van Delfland die dat tegenhoudt. Delfland verstrekt (mede namens Rijkswaterstaat) de zogeheten waterwetvergunning aan de strandpaviljoenhouders.

De VVD had vervroeging van het strandseizoen geopperd, direct te beginnen in 2023, als het niet mogelijk is op korte termijn een aantal strandpaviljoens toe te staan jaarrond open te zijn. In 2020 heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om drie extra 'jaarrondvergunningen' mogelijk te maken. Maar hoewel diverse ondernemers plannen hebben ingediend, blijft de gemeente stil.
Het college schrijft het belang van meer jaarrondstrandtenten voor de toeristische ontwikkeling te onderschrijven. "Maar de realiteit is weerbarstig. We zijn afhankelijk van hogere overheden en hebben te maken met andere belanghebbenden, zoals natuurorganisaties. In het licht van de stikstofdiscussie lijkt zo'n jaarrondontwikkeling niet vanzelfsprekend."

Zo heeft de gemeenteraad zelf vastgesteld dat de stikstofdepositie voor de natuurgebieden bij het strand (Solleveld en Kapittelduinen) moet worden teruggedrongen. Er is daarom opdracht gegeven voor onderzoek naar de verwachte uitstoot van stikstof als paviljoens het hele jaar open zouden zijn. Verder zijn natuurverenigingen en ook de provincie kritisch over de gevolgen van verkeersbewegingen van bezoekers en leveranciers op de natuur, aldus het college. Ook zou de gemeente wel eens gedwongen kunnen worden de uitgifte van een jaarrondexploitatie openbaar in de markt te zetten, wat mogelijk niet in het belang is van de huidige ondernemers.

Het college schrijft binnenkort met een verdere uitwerking van deze punten te komen en een voorstel hoe om te gaan met de jaarrondpaviljoens.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland