Archief
Archief Google Earth

Archief Google Earth

Strandpaviljoens wachten op jaarrond-vergunning

De Westlandse VVD wil snel duidelijkheid over de mogelijkheid voor strandpaviljoens om het hele jaar open te blijven.

In 2020 besloot de gemeenteraad om het aantal paviljoens te maximeren op negen, maar ook dat het bestaande aantal jaarrondpaviljoens (nu twee) met drie kan worden uitgebreid: één bij Vlugtenburg, één bij Molenslag en één bij strandslag Beukel. Tot op heden zit er echter geen schot in de zaak. Reden voor de VVD om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B en W.

Volgens de fractie heeft een aantal strandondernemers na dat raadsbesluit direct concrete plannen ingediend om een permanent strandpaviljoen te realiseren. Maar daarop is nog steeds geen reactie van de gemeente. “Keer op keer wordt er beloofd dat men eraan werkt, maar horen wij vervolgens niets”, kreeg de fractie te horen van Jeroen van Zwet van het Monsterse Bondi Beach.

De VVD zegt vernomen te hebben dat er geen gemeentelijk beleid kon worden uitgevoerd vanwege een gebrek aan personeel. De fractie wil dan ook weten of de personeelsformatie inmiddels op orde is. Ook wordt het college gevraagd een coördinator aan te stellen voor het economische strandbeleid, zodat strandondernemers één aanspreekpunt hebben.

Verder wil de VVD een duidelijke tijdlijn en stappenplan voor jaarrondexploitatie. Als dat niet mogelijk is, wil de VVD horen hoe het college dan de ondernemers tegemoet kan komen. Als jaarrondexploitatie vooralsnog geen optie is, suggereert VVD om de start van het strandseizoen te vervroegen naar 1 februari. Te beginnen vanaf 2023.