Archief
Erwin Grootscholten

Erwin Grootscholten

Tuinders 's-Gravenzande en De Lier gaan collectief zuiveren met koolstof

Het afvalwater van zo'n 300 tuinders in de polder Noordland-Nieuwland (bij 's-Gravenzande) en De Lier wordt vanaf 2024 waarschijnlijk gezuiverd met behulp van koolstof.

De zuivering gaat plaatsvinden bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat daar een nieuwe installatie neerzetten. Die haalt niet alleen afvalstoffen uit de tuinbouw uit het water, maar ook bijvoorbeeld medicijnresten uit het rioolwater.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de zuivering met behulp van ozon te doen. Door het gebruik van ozon wordt de in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Dat bleek vorig jaar een probleem, omdat bromaat nu wordt gezien als een 'Zeer Zorgwekkend Stof' en er nieuwe normen in ontwikkeling waren, waar de zuivering niet aan zou kunnen voldoen. Daarom heeft Delfland gekozen voor een alternatief. Dat is een zuivering geworden met behulp van koolstof.

Collectief

Sinds 1 januari 2018 geldt voor alle glastuinders in Nederland een zuiveringsplicht. Dit houdt in dat minimaal 95 procent van de (chemische) gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater moet worden gezuiverd, voordat het kan worden geloosd op het riool. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen met een eigen zuiveringsinstallatie op het bedrijf of ze kunnen een mobiele installatie huren bij een commercieel bedrijf.

Een andere optie is om collectief te gaan zuiveren, om zo de kosten te delen. Wie zich aansloot bij zo'n collectief, kreeg drie jaar (tot 1 januari 2021) uitstel om te voldoen aan de zuiveringsplicht. De 300 tuinders in Noordland-Nieuwland en De Lier vormen samen zo'n collectief. Door de vertraging die is ontstaan voor de bouw van de nieuwe installatie, hebben zij inmiddels uitstel gekregen tot 1 januari 2024.

Kosten

In een commissievergadering bij het Hoogheemraadschap van Delfland ging het gisteravond over de nieuwe manier van zuiveren met koolstof. "Er zijn niet veel andere opties", was de algemene reactie, waarmee het voorstel als hamerstuk wordt doorgeleid naar de verenigde vergadering.

Voor Delfland zelf zijn de gevolgen niet groot. De bouw- en exploitatiekosten worden betaald door het tuinderscollectief. De hogere kosten die zijn gemoeid met de investering in een koolstofinstallatie in plaats van het gebruik van ozon, worden dan ook aan de tuinders doorberekend.

De tuinders moeten overigens nog wel akkoord gaan met deze hogere kosten. Volgens hoogheemraad Ruud Egas lopen daarover nog gesprekken. Zorgen waren er wel bij de leden van de commissie, nu steeds meer tuinders in de problemen komen door de oplopende energieprijzen. "De vraag is hoeveel tuinders er nog over zijn na dit jaar", liet de fractie van Ongebouwd weten. "Dat klinkt cru, maar het heeft ook gevolgen voor dit tuinbouwcollectief."
Egas: "Als de glastuinbouw nee zegt, dan gaan we niet voor ze zuiveren en moeten ze dat zelf gaan doen."